SALUT

  ” Soferia este un mod de viata, nu doar o meserie. Tot timpul trebuie sa inveti, absolvirea  scolii de soferi  iti da dreptul de a conduce o anumita categorie de vehicule si iti explica regulile. Deprinderile, reflexele, profesionalismul se formeaza in timp, si dupa 20 de ani sau mai multi de la terminarea scolii, […]

14 comentarii

Decizia Curtii Europene de Justitie in cazul repausului saptamanal normal

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a zecea) 20 decembrie 2017(*)(i) „Trimitere preliminară – Transporturi rutiere – Perioadă de repaus a conducătorului auto – Regulamentul (CE) nr. 561/2006 – Articolul 8 alineatele (6) și (8) – Posibilitatea efectuării perioadelor de repaus zilnic și a perioadelor de repaus săptămânal reduse departe de baza de staționare a vehiculului și la […]

Lasă un comentariu

ORDONANTA nr. 37 din 7 august 2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora. Modificata si completata prin Ordonanta Nr. 8 din 28.01.2015 publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2015

OG 37/2007 a fost prelucrata cu sprijinul CECOR ARTICOLUL I Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 565 din 16 august 2007, […]

Lasă un comentariu

NOUTATI din FRANTA

APRÈS ART. 8 N°AS28 ASSEMBLÉE NATIONALE 11 février 2014 RESPONSABILISATION DES MAÎTRES D’OUVRAGE ET DES DONNEURS D’ORDRE – (N° 1686) Adopté AMENDEMENT N°AS28 présenté par M. Savary, rapporteur –––- ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 8, insérer l’article suivant: Le titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié : […]

Lasă un comentariu

Regulamentul CE 561 din 2006 actualizat in 2014

REGULAMENTUL (CE) NR. 561/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE) PARLAMENTUL EUROPEAN […]

1 comentariu

Ghid explicativ pentru Reg. (CE) nr. 561/2006

Click aici…

Lasă un comentariu

REG. (CEE) NR.165 din 2014

   REGULAMENTE REGULAMENTUL (UE) NR. 165/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții […]

1 comentariu

Adrese utile ISCTR !

Date de contact Inspector de Stat Şef: ŞTEFĂNESCU Gabriel Adrian Telefon: 0374.93.08.14; Adresa: Bucureşti, Sector 1, B-dul. Dinicu Golescu, Nr. 38; Telefon: 0374.93.08.14; Fax: 021.311.66.80; E-mail: relatii-publice@isctr-mt.ro Sediile Inspectoratelor Teritoriale care fac parte din structura I.S.C.T.R.: Inspectoratul Teritorial Nr. 1 – arie de competenţa (Municipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov); Inspector Şef Teritorial: ŞTEFAN Costel Dorin […]

1 comentariu