SALUT

  ” Soferia este un mod de viata, nu doar o meserie. Tot timpul trebuie sa inveti, absolvirea  scolii de soferi  iti da dreptul de a conduce o anumita categorie de vehicule si iti explica regulile. Deprinderile, reflexele, profesionalismul se formeaza in timp, si dupa 20 de ani sau mai multi de la terminarea scolii, […]

14 comentarii

ORDONANTA nr. 37 din 7 august 2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora. Modificata si completata prin Ordonanta Nr. 8 din 28.01.2015 publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2015

OG 37/2007 a fost prelucrata cu sprijinul CECOR ARTICOLUL I Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 565 din 16 august 2007, […]

Lasă un comentariu

NOUTATI din FRANTA

APRÈS ART. 8 N°AS28 ASSEMBLÉE NATIONALE 11 février 2014 RESPONSABILISATION DES MAÎTRES D’OUVRAGE ET DES DONNEURS D’ORDRE – (N° 1686) Adopté AMENDEMENT N°AS28 présenté par M. Savary, rapporteur –––- ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 8, insérer l’article suivant: Le titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié : […]

Lasă un comentariu

Regulamentul CE 561 din 2006 actualizat in 2014

REGULAMENTUL (CE) NR. 561/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE) PARLAMENTUL EUROPEAN […]

1 comentariu

Ghid explicativ pentru Reg. (CE) nr. 561/2006

Click aici…

Lasă un comentariu

REG. (CEE) NR.165 din 2014

   REGULAMENTE REGULAMENTUL (UE) NR. 165/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții […]

1 comentariu

Adrese utile ISCTR !

Date de contact Inspector de Stat Şef: ŞTEFĂNESCU Gabriel Adrian Telefon: 0374.93.08.14; Adresa: Bucureşti, Sector 1, B-dul. Dinicu Golescu, Nr. 38; Telefon: 0374.93.08.14; Fax: 021.311.66.80; E-mail: relatii-publice@isctr-mt.ro Sediile Inspectoratelor Teritoriale care fac parte din structura I.S.C.T.R.: Inspectoratul Teritorial Nr. 1 – arie de competenţa (Municipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov); Inspector Şef Teritorial: ŞTEFAN Costel Dorin […]

1 comentariu

Ord. nr 27 din 2011, norme de aplicare si diferite tipuri de cereri

ODONANTA nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere Normele de aplicare si diferite tipuri de cereri catre ARR 04 Decembrie 2011 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã. CAP. I […]

1 comentariu