I.S.C.T.R = HG nr.69 din 14/02/2012

Legea in baza careia inspectori isctr pot controla cam tot ce este peste 3,5 tone m.m.a.in transportul de marfa, si peste 8+1 locuri in transportul de persoane:
HG nr. 69 din 14 februarie 2012

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. –
Prezenta hotarare stabileste incalcarile prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie indeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata transportului rutier international de marfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata internationala a serviciilor de transport cu autocarul si autobuzul si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 si ale Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum si a sanctiunilor si masurilor aplicabile in cazul constatarii incalcarilor.
Art. 2. –
Incalcarile prevazute la art. 1 se clasifica in:
a) incalcari foarte grave;
b) incalcari grave;
c) incalcari minore.
Art. 3. –
Urmatoarele fapte reprezinta incalcari foarte grave ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 si ale Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 si constituie contraventii, daca acestea nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:
1. efectuarea transportului rutier sau a activitatilor conexe transportului rutier fara a detine licenta de transport, licenta comunitara, certificat de transport in cont propriu, licenta pentru activitati conexe transportului rutier, licenta de traseu, autorizatie de transport international si/sau documentul de transport specific tipului de transport efectuat ori transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate efectuat in alte zile si la alte ore decat cele inscrise in graficul de circulatie, dupa caz;
2. efectuarea transportului rutier sau a activitatilor conexe transportului rutier avand licenta de transport, licenta comunitara, certificatul de transport in cont propriu, licenta pentru activitati conexe, licenta de traseu, autorizatia de transport international si/sau documentul de transport specific tipului de transport efectuat retrase, suspendate, expirate ori declarate pierdute, dupa caz;
3. instrainarea catre o alta intreprindere de transport rutier in cont propriu/un alt operator de transport rutier/un alt operator economic care desfasoara activitati conexe transportului rutier a licentei de transport/licentei comunitare si/sau a autorizatiei de transport international, a certificatului de transport in cont propriu, a licentei pentru activitati conexe transportului rutier, dupa caz, ori a oricaror alte documente necesare efectuarii transporturilor rutiere, precum si utilizarea acestora de catre o persoana fizica sau juridica, alta decat titularul;
4. efectuarea transportului rutier cu un vehicul pentru care operatorul de transport rutier/intreprinderea de transport rutier in cont propriu nu detine copia conforma a licentei de transport, copia conforma a licentei comunitare sau copia conforma a certificatului de transport in cont propriu, dupa caz;
5. efectuarea transportului rutier in baza unei copii conforme a licentei de transport, a unei copii conforme a licentei comunitare ori a unei copii conforme a certificatului de transport in cont propriu retrase, suspendate, expirate, declarate pierdute sau necorespunzatoare tipului de transport efectuat ori care nu a fost eliberata pentru un vehicul detinut de operatorul de transport rutier/intreprinderea de transport rutier in cont propriu, dupa caz;
6. utilizarea de catre intreprinderea de transport rutier in cont propriu/operatorul de transport rutier la efectuarea transportului rutier international de marfuri a unui conducator auto care nu este titular al atestatului de conducator auto in conditiile prevazute la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 sau al carui atestat are perioada de valabilitate expirata;
7. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a prevederilor art. 8 alin. (1) si (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 si ale art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 privind efectuarea operatiunilor de cabotaj;
8. efectuarea transportului rutier international de persoane prin servicii regulate de catre un operator de transport rutier prin intermediul unui subcontractant care nu este indicat in autorizatia de transport international sau care nu indeplineste conditiile prevazute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;
9. efectuarea transportului rutier cu un vehicul pentru care s-a dispus masura imobilizarii conform prevederilor legale in vigoare;
10. sustragerea de la control/obstructionarea efectuarii controlului in trafic rutier;
11. sustragerea de la control/obstructionarea efectuarii controlului la sediul operatorului de transport rutier/intreprinderii de transport rutier in cont propriu/furnizorilor si beneficiarilor de bunuri divizibile/operatorului economic care desfasoara activitati conexe transportului rutier/centrelor de pregatire si perfectionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/scolilor de conducatori auto/instructorilor auto autorizati, dupa caz;
12. efectuarea activitatii de pregatire teoretica si practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere, fara a detine autorizatie de scoala de conducatori auto sau autorizatie de instructor auto autorizat, eliberata in conditiile legislatiei in vigoare, ori avand autorizatia suspendata, retrasa sau cu termenul de valabilitate expirat, dupa caz;
13. efectuarea unor tipuri de cursuri de pregatire si perfectionare a persoanelor din domeniul transporturilor rutiere fara a detine autorizatie de centru de pregatire si perfectionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere valabila pentru tipurile de cursuri respective, eliberata in conditiile legislatiei in vigoare, ori avand autorizatia suspendata, retrasa, dupa caz;
14. utilizarea de catre operatorul de transport rutier/intreprinderea de transport rutier in cont propriu a unor conducatori auto fara atestat/certificat de competenta profesionala sau al caror atestat/certificat de competenta profesionala are termenul de valabilitate expirat;
15. conducerea unui vehicul utilizat la efectuarea transportului rutier de catre conducatori auto care nu detin atestat/certificat de competenta profesionala sau al caror atestat/certificat de competenta profesionala are termenul de valabilitate expirat;
16. neoprirea vehiculului in trafic la semnalul regulamentar al inspectorilor;
17. utilizarea legitimatiilor de transport tip card de catre alte persoane decat de cele indreptatite si in alte conditii decat cele recunoscute de legislatia in vigoare;
18. utilizarea de catre operatorul de transport rutier/intreprinderea de transport rutier in cont propriu a unor conducatori auto straini fara drept de munca in Romania;
19. nerespectarea de catre un operator de transport rutier dintr-un stat din afara Uniunii Europene a prevederilor art. 29 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011;
20. efectuarea transportului rutier cu vehicule rutiere care prezinta defectiuni tehnice majore privind sistemul de franare, sistemul de directie, punti, roti, anvelope si suspensie, sasiu, cabina si elemente atasate sasiului, tahograful si/sau limitatorul de viteza, stabilite potrivit legislatiei in vigoare;
21. efectuarea transportului rutier cu vehicule rutiere care prezinta defectiuni tehnice periculoase privind sistemul de franare, sistemul de directie, punti, roti, anvelope si suspensie, sasiu, cabina si elemente atasate sasiului, tahograful si/sau limitatorul de viteza, stabilite potrivit legislatiei in vigoare;
22. efectuarea transportului rutier cu vehicule rutiere care nu respecta prevederile art. 71 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011;
23. efectuarea transportului rutier de marfuri cu depasirea cu cel putin 20% a masei totale maxim autorizate pentru vehiculele cu o incarcatura utila admisibila care depaseste 12 tone sau cu cel putin 25% a masei totale maxim autorizate pentru vehicule cu o incarcatura utila admisibila care nu depaseste 12 tone;
24. nerespectarea de catre intreprinderea de transport rutier in cont propriu/operatorul de transport rutier a obligatiei de a utiliza la efectuarea transporturilor rutiere numai vehicule rutiere a caror stare tehnica corespunde reglementarilor nationale de siguranta rutiera si de protectia mediului inconjurator, cu inspectia tehnica periodica valabila si certificate/clasificate/incadrate corespunzator, conform prevederilor legale in vigoare;
25. nerespectarea de catre intreprinderea de transport rutier in cont propriu/operatorul de transport rutier a obligatiei de a se asigura ca persoanele angajate in functii care concura la siguranta rutiera sunt titulare ale unui certificat/atestat profesional valabil eliberat conform reglementarilor legale in vigoare;
26. nerespectarea de catre intreprinderea de transport rutier in cont propriu/operatorul de transport rutier a obligatiei de a nu permite plecarea in cursa a vehiculelor rutiere care au tahograful sau limitatorul de viteza defect, nesigilat sau fara suficiente foi de inregistrare pentru efectuarea intregului parcurs al transportului;
27. nerespectarea de catre intreprinderea de transport rutier in cont propriu/operatorul de transport rutier a obligatiei de a nu permite interventia persoanelor neautorizate asupra aparatelor tahograf si a limitatoarelor de viteza;
28. nerespectarea de catre intreprinderea de transport rutier in cont propriu/operatorul de transport rutier a obligatiei de a monta numai prin operatori economici autorizati aparate tahograf si limitatoare de viteza la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;
29. utilizarea de catre operatorul de transport rutier/intreprinderea de transport rutier in cont propriu a unor conducatori auto fara contract individual de munca, aviz medical si/sau aviz psihologic valabile in conformitate cu legislatia in vigoare;
30. nerespectarea de catre intreprinderea de transport rutier in cont propriu a obligatiei de a transporta doar persoanele angajate ale intreprinderii, nominalizate in documentul de transport;
31. nerespectarea de catre intreprinderea de transport rutier in cont propriu a obligatiei de a depune certificatul de transport in cont propriu si/sau a copiei conforme a acestuia la sediul inspectoratului teritorial al Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului Rutier (I.S.C.T.R.) in raza caruia s-a efectuat controlul, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la comunicarea masurii suspendarii acestor documente;
32. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a depune licenta de transport/licenta comunitara si/sau copiile conforme ale acesteia la sediul inspectoratului teritorial al I.S.C.T.R. in raza caruia s-a efectuat controlul, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la comunicarea masurii suspendarii acestor documente;
33. nerespectarea de catre operatorii economici care desfasoara activitati conexe transportului rutier a obligatiei de a inlocui managerul de transport in termen de 30 de zile, in situatia in care acesta nu mai indeplineste aceasta functie sau in cazul in care acesta nu mai indeplineste conditia de buna reputatie ori competenta profesionala;
34. nerespectarea de catre operatorii economici care desfasoara activitati conexe transportului rutier – activitati desfasurate de autogari a obligatiei de a asigura evidenta curselor plecate si sosite, precum si ordinea cronologica de executie, prin registrul de miscare ce va cuprinde:
34.1. ora de plecare/sosire;
34.2. numarul de circulatie;
34.3. traseul;
34.4. operatorul de transport rutier;
34.5. observatii;
35. permiterea de catre operatorul economic care desfasoara activitati conexe transportului rutier a accesului la serviciile autogarii al vehiculelor operatorilor de transport rutier cu care nu a fost incheiat contract, al vehiculelor operatorilor de transport rutier care nu au prevazuta autogara respectiva ca punct de oprire in graficul de circulatie, precum si al vehiculelor operatorilor de transport rutier cu care se efectueaza transport rutier de persoane contra cost prin servicii regulate speciale sau ocazionale;
36. nerespectarea de catre operatorii economici care desfasoara activitati conexe transportului rutier – activitati desfasurate de autogari – a obligatiei de a permite accesul nediscriminatoriu operatorilor de transport rutier la serviciile oferite de autogara, fara a conditiona incheierea contractelor de efectuarea unor servicii suplimentare sau pe care operatorul de transport rutier nu le solicita;
37. nerespectarea de catre operatorii economici care desfasoara activitati conexe transportului rutier – activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost – a cerintei de a desfasura activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost de marfuri periculoase numai daca:
37.1. desemneaza un consilier de siguranta pentru transportul marfurilor periculoase;
37.2. respecta obligatiile care ii revin conform prevederilor cap. 1.4 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificarile si completarile ulterioare;
38. nerespectarea de catre conducatorii auto angajati ai operatorului de transport rutier/intreprinderii de transport rutier in cont propriu a obligatiei de a emite bilete/legitimatii de calatorie corespunzatoare tarifelor aferente distantei parcurse de persoanele transportate;
39. nerespectarea de catre conducatorii auto angajati ai operatorului de transport rutier/intreprinderii de transport rutier in cont propriu a obligatiei de a permite urcarea in autovehicul numai a persoanelor posesoare de bilete/legitimatii de calatorie sau a celor care beneficiaza de facilitati la transportul rutier, potrivit legii;
40. nerespectarea de catre conducatorii auto angajati ai operatorului de transport rutier/intreprinderii de transport rutier in cont propriu a obligatiei de a nu opri pentru urcarea/coborarea altor persoane decat a celor care apartin categoriei pentru care este autorizat/licentiat serviciul respectiv, in cazul efectuarii transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale;
41. utilizarea de catre scolile de conducatori auto sau de catre instructorii auto autorizati, in procesul de pregatire practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere, a vehiculelor rutiere care nu indeplinesc conditiile prevazute de reglementarile in vigoare.
Art. 4. –
Urmatoarele fapte reprezinta incalcari grave ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 si ale Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 si constituie contraventii, daca acestea nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:
1. lipsa de la bordul vehiculului a autorizatiei de transport international, in cazul efectuarii transportului rutier international contra cost de marfuri sau de persoane de catre un operator de transport rutier strain, avand ca tara de tranzit ori de destinatie Romania;
2. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de returnare a atestatului de conducator auto prevazut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 catre autoritatea emitenta, in cazul in care nu mai sunt indeplinite conditiile care au stat la baza eliberarii acestuia;
3. efectuarea de catre operatorul de transport rutier, in cadrul unui serviciu international ocazional, a unor servicii ocazionale/excursii locale in alt stat membru decat cel de stabilire, cu nerespectarea prevederilor art. 13 teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;
4. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a conditiilor specificate in autorizatia de transport international de persoane in cazul prevazut la art. 6 alin. (6) teza intai din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009, referitoare la utilizarea unor vehicule suplimentare;
5. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiilor prevazute la art. 12 alin. (2) si/sau (3) si la art. 17 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009, referitoare la completarea foii de parcurs;
6. nerestituirea, conform reglementarilor in vigoare, de catre operatorul de transport rutier a foilor de parcurs completate autoritatii emitente;
7. efectuarea transportului rutier international contra cost de persoane prin servicii ocazionale fara respectarea prevederilor Acordului privind transportul international ocazional de calatori cu autocarul si autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat de Romania la Bruxelles la 2 octombrie 2000, ratificat prin Legea nr. 439/2002;
8. efectuarea transportului rutier international de marfuri perisabile fara respectarea prevederilor Acordului cu privire la transporturile internationale de produse perisabile si cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970, la care Romania a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 75/1998, aprobata prin Legea nr. 2/1999;
9. efectuarea transportului rutier de marfuri cu depasirea cu pana la 20% a masei totale maxime autorizate pentru vehiculele cu o incarcatura utila admisibila care depaseste 12 tone sau cu pana la 25% a masei totale maxime autorizate pentru vehicule cu o incarcatura utila admisibila care nu depaseste 12 tone;
10. nerespectarea de catre conducatorul auto a prevederilor licentei de traseu, ale graficului de circulatie si/sau ale autorizatiei de transport international;
11. sanctionarea de 3 ori in ultimele 12 luni a aceluiasi conducator auto angajat al operatorului de transport rutier pentru nerespectarea obligatiei de a emite bilete/legitimatii de calatorie sau emiterea de bilete/legitimatii de calatorie necorespunzatoare tarifelor aferente distantei parcurse de persoanele transportate;
12. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier/intreprinderea de transport rutier in cont propriu a obligatiei de comunicare catre autoritatea emitenta a licentei de transport/licentei comunitare a oricaror modificari intervenite privind managerul de transport si/sau a termenului prevazut la art. 12 alin. (2) si la art. 22 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, dupa caz;
13. transportarea persoanelor care nu detin asupra lor bilet de transport valabil/legitimatie de calatorie valabila, in cazul efectuarii transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, sau transportarea unor persoane care nu sunt mentionate in documentul de transport, in cazul efectuarii transportului rutier national contra cost de persoane prin servicii ocazionale, ori transportarea persoanelor care nu detin asupra lor legitimatii eliberate de beneficiarul transportului, in cazul efectuarii transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale;
14. efectuarea de transport rutier de marfuri si/sau de persoane cu alte vehicule decat cele destinate prin constructie categoriei, respectiv tipului de transport;
15. efectuarea de catre scolile de conducatori auto sau de catre instructorii auto autorizati a pregatirii persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere fara respectarea programei de invatamant si a planului de invatamant aprobate conform reglementarilor in vigoare;
16. nerespectarea de catre scolile de conducatori auto a prevederilor in vigoare privind inscrierea cursantilor, pastrarea la sediu a evidentei cursantilor si a documentelor acestora, pastrarea la sediu a documentelor personalului care asigura pregatirea teoretica si practica a cursantilor;
17. utilizarea de catre scolile de conducatori auto, in cadrul procesului de pregatire teoretica si practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere, a personalului care nu indeplineste conditiile prevazute de reglementarile in vigoare;
18. efectuarea de catre instructorii auto autorizati a pregatirii practice a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere fara a detine la bordul vehiculului, pe toata durata efectuarii pregatirii, unul sau mai multe documente prevazute de legislatia in vigoare;
19. nerespectarea de catre un operator de transport rutier roman a prevederilor art. 25 alin. (1)-(3) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011;
20. nerespectarea de catre un operator de transport rutier roman a prevederilor art. 38 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011;
21. nerespectarea de catre un operator de transport rutier roman a prevederilor art. 46 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011;
22. nerespectarea de catre intreprinderea de transport rutier in cont propriu a prevederilor art. 49 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011;
23. nerespectarea de catre un operator economic care desfasoara activitati conexe transportului rutier a prevederilor art. 54 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011;
24. angajarea sau mentinerea in functie de catre operatorul de transport rutier/intreprinderea de transport rutier in cont propriu/operatorul economic care desfasoara activitati conexe transportului rutier a persoanelor cu functii care concura la siguranta rutiera cu nerespectarea prevederilor art. 59 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011;
25. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a prevederilor art. 77 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011;
26. nerespectarea de catre intreprinderea de transport rutier in cont propriu/operatorul de transport rutier a obligatiei de a planifica efectuarea transporturilor rutiere si de a intocmi programul de executare a acestora, astfel incat conducatorul auto sa poata respecta prevederile legale in vigoare privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna, respectiv persoanele care efectueaza activitati mobile de transport rutier sa poata respecta prevederile legale in vigoare privind timpul de munca;
27. nerespectarea de catre intreprinderea de transport rutier in cont propriu/operatorul de transport rutier, dupa caz, a obligatiei de a efectua transport rutier de persoane numai in limita numarului de locuri inscris in certificatul de inmatriculare sau, in cazul autovehiculelor clasificate pe stele sau categorii, in limita numarului de locuri pe scaune inscris in certificatul de clasificare;
28. nerespectarea de catre intreprinderea de transport rutier in cont propriu/operatorul de transport rutier a regulilor si procedurilor ce trebuie urmate in cazul efectuarii transporturilor rutiere de marfuri cu mase si/sau dimensiuni care depasesc masele si/sau dimensiunile maxime admise/autorizate;
29. nerespectarea de catre intreprinderea de transport rutier in cont propriu/operatorul de transport rutier a obligatiei de a efectua transportul rutier de marfuri asigurand un sistem de fixare a incarcaturii conform reglementarilor in vigoare;
30. nerespectarea de catre intreprinderea de transport rutier in cont propriu/operatorul de transport rutier a obligatiei de a se asigura in prealabil ca vehiculul rutier cu care se efectueaza transportul rutier de marfuri respecta urmatoarele conditii:
30.1. usile laterale sau/si usile din spatele vehiculului rutier pentru incarcarea/descarcarea marfurilor, obloanele, rampa escamotabila, prelatele, roata de rezerva, precum si celelalte echipamente specifice vehiculului respectiv sunt bine fixate;
30.2. incarcatura nu trebuie sa impiedice conducerea vehiculului in conditii de siguranta;
30.3. centrul de greutate al incarcaturii sa fie cat mai aproape de centrul vehiculului rutier;
31. nerespectarea de catre intreprinderea de transport rutier in cont propriu/operatorul de transport rutier a obligatiei de a efectua transportul rutier de marfuri numai dupa ce s-a asigurat ca ambalajul marfurilor este destul de rezistent pentru siguranta transportului;
32. nerespectarea de catre intreprinderea de transport rutier in cont propriu/operatorul de transport rutier a obligatiei de a se asigura ca elementele de fixare a marfurilor respecta urmatoarele conditii:
32.1. indeplinesc corect functiile pentru care au fost construite;
32.2. sunt adaptate pentru fixarea marfii respective;
32.3. nu prezinta noduri si/sau elemente deteriorate, uzate, slabite;
32.4. sunt conforme cu standardele europene si/sau internationale in vigoare in domeniu;
33. nerespectarea de catre intreprinderea de transport rutier in cont propriu a obligatiei de a detine la sediul mentionat in certificatul de transport rutier in cont propriu unul sau mai multe documente dintre urmatoarele:
33.1. cartile de identitate ale vehiculelor, in original pentru cele detinute in proprietate, respectiv in copie pentru cele detinute cu orice alt titlu;
33.2. documentele doveditoare din care sa rezulte ca detine vehicule cu orice alt titlu, in original;
33.3. avizele medicale si psihologice valabile pentru persoana care conduce permanent si efectiv activitatea de transport rutier si pentru conducatorii auto angajati;
33.4. toate documentele din care reiese mentinerea conditiilor initiale care au stat la baza eliberarii certificatului de transport in cont propriu;
33.5. formularul de expeditie/transport si formularul pentru aprobarea transportului, in cazul transportului de deseuri, pentru anul in curs si anul precedent;
33.6. documentele doveditoare din care sa rezulte angajarea in conditii legale a persoanelor cu functii care concura la siguranta circulatiei;
33.7. tichetele de cantar prevazute la transportul marfurilor divizibile, pentru anul in curs si anul precedent;
33.8. atestatul de conducator auto prevazut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 sau o copie a acestuia, dupa caz;
34. nerespectarea de catre intreprinderea de transport rutier in cont propriu/operatorul de transport rutier a obligatiei de a efectua transport rutier de marfuri ori de persoane pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei numai daca autovehiculele sunt dotate cu anvelope de iarna pe rotile axei/axelor de tractiune ori au montate pe aceste roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate;
35. efectuarea transportului rutier de marfuri sau de persoane pe drumurile publice care nu sunt acoperite cu zapada, gheata ori polei cu vehicule care au montate pe roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate;
36. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a depune la Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R., in termen de 10 zile, un numar de copii conforme ale licentei de transport/licentei comunitare egal cu numarul autovehiculelor pentru care conditia de capacitate financiara nu mai este indeplinita;
37. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a utiliza pe durata efectuarii transportului rutier de persoane placa de traseu, cu nominalizarea operatorului de transport rutier, a traseului si a tipului de transport;
38. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a asigura afisarea la sediu si in interiorul vehiculului a traseului serviciului, a statiilor, a orarului si a tarifului de transport pe baza de legitimatie de calatorie, conform distantelor corespunzatoare statiilor prevazute in graficul de circulatie aferent licentei de traseu, astfel incat aceste informatii sa fie disponibile tuturor utilizatorilor;
39. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a admite la transport persoanele care beneficiaza, potrivit legii, de facilitati la transportul rutier contra cost de persoane si/sau de a transporta, in baza biletului/tichetului/cuponului special de calatorie acordat ca facilitate la transportul rutier, completat anterior efectuarii transportului, numai acele persoane care beneficiaza de facilitati la transport potrivit legii;
40. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a asigura gratuit readucerea persoanelor transportate la punctul de plecare, in cazul in care calatoria nu se poate realiza pana la destinatie din vina operatorului de transport rutier;
41. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a asigura preluarea persoanelor transportate din vehiculele ramase imobilizate pe traseu, in termen de maximum 3 ore in judet, 5 ore in tara si 16 ore in cazul transporturilor rutiere in trafic international;
42. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a asigura vanzarea biletelor de calatorie la capetele traseului sau in vehicul, inclusiv cu anticipatie;
43. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a anunta anticipat cursele care nu pot fi executate din cauza de forta majora sau din alte cauze, la capetele traseului si, in limita posibilitatilor, si pe traseu;
44. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a incheia contracte de acces in autogara, in conformitate cu graficele de circulatie aferente licentelor de traseu;
45. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a comunica la Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R., in fiecare zi de vineri, situatia persoanelor cu facilitati la transportul rutier, potrivit legii, transportate in saptamana precedenta, in formatul solicitat de aceasta;
46. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a efectua traseul/cursa pentru o perioada de cel putin 30 de zile de la data depunerii la Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. sau la Directia generala reglementari in transporturi a cererii de renuntare la licenta de traseu respectiva;
47. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a efectua traseul sau cursa pentru o perioada de cel putin 30 de zile, in cazul transporturilor interjudetene, si de cel putin 60 de zile, in cazul transporturilor judetene, de la data primirii de la Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. a instiintarii privind retragerea licentei de traseu;
48. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a asigura bilete de calatorie in cel putin doua limbi – limba romana si o limba de circulatie internationala, in cazul efectuarii transportului rutier international contra cost de persoane;
49. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a nu utiliza statiile publice in cazul efectuarii transportului rutier interjudetean de persoane prin servicii regulate speciale; statiile utilizate pentru urcarea/coborarea persoanelor transportate trebuie sa asigure conditii minime de siguranta pentru acestea;
50. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a prelua la transport numai persoanele nominalizate si care detin legitimatii de serviciu valabile, eliberate de beneficiarul transportului, in cazul efectuarii transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale;
51. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a efectua transportul rutier national contra cost de persoane prin servicii regulate numai cu autobuze dotate cu aparat de marcat electronic fiscal si cititor de carduri cu posibilitatea de transmitere on-line a datelor, conform reglementarilor in vigoare;
52. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a transmite semestrial Directiei generale reglementari in transporturi raportul efectuarii curselor aferente serviciilor regulate de transport rutier international contra cost de persoane;
53. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a transmite semestrial Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R. raportarile privind operatiunile de cabotaj prevazute in Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;
54. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a afisa, la sediu si in interiorul vehiculului, traseul serviciului, statiile, orarul, tarifele si conditiile de transport, astfel incat aceste informatii sa fie disponibile tuturor utilizatorilor;
55. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a asigura desfasurarea serviciului la nivelul de calitate, continuitate, regularitate si capacitate conform autorizatiei de transport international/licentei de traseu, in cazul efectuarii transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate;
56. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a detine la sediul social unul sau mai multe documente dintre urmatoarele, dupa caz:
56.1. cartile de identitate ale vehiculelor, in original pentru cele detinute in proprietate, respectiv in copie pentru cele detinute cu orice alt titlu;
56.2. documentele doveditoare din care sa rezulte ca detine vehicule cu orice alt titlu, in original;
56.3. avizele medicale si psihologice valabile pentru persoanele cu functii care concura la siguranta circulatiei;
56.4. toate documentele din care reiese mentinerea conditiilor de acces la ocupatia de operator de transport rutier si la piata transporturilor rutiere;
56.5. formularul de expeditie/transport si formularul pentru aprobarea transportului, in cazul transportului de deseuri, pentru anul in curs si anul precedent;
56.6. documentele doveditoare din care sa rezulte angajarea in conditii legale a persoanelor cu functii care concura la siguranta circulatiei;
56.7. tichetele de cantar prevazute la transportul marfurilor divizibile, pentru anul in curs si anul precedent, precum si autorizatiile speciale de transport privind transportul marfurilor indivizibile cu depasirea maselor si/sau dimensiunilor maxime admise;
56.8. scrisorile de transport (C.M.R.), pentru anul in curs si anul precedent;
56.9. documentul de control INTERBUS, in original, reintregit daca a fost folosit in totalitate, si foile de parcurs pentru documentul de control INTERBUS aflat in exploatare, pentru anul in curs si anul precedent;
56.10. documentul de control prevazut de acordurile bilaterale pentru transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale, in cazul statelor nesemnatare ale Acordului INTERBUS, pentru anul in curs si anul precedent;
56.11. documentul de control, in original, reintregit daca a fost folosit in totalitate, si foile de parcurs pentru documentul de control aflat in exploatare, in cazul transportului de persoane prin servicii ocazionale in trafic national si international, pentru anul in curs si anul precedent;
56.12. asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri de accidente care cad in sarcina operatorului de transport rutier;
56.13. documentele privind intretinerea vehiculelor pentru o perioada de 18 luni, care sa contina minimum informatiile privind: informari legate de sesizarile conducatorilor auto privind starea tehnica a vehiculului, rezolutii ale managerului de transport, modalitatea de solutionare si documente justificative, dupa caz;
56.14. atestatul de conducator auto prevazut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 sau o copie a acestuia, dupa caz;
56.15. copia autorizatiei de transport international, in cazul prevazut la art. 6 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;
57. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a asigura existenta la bordul vehiculelor cu care efectueaza transport rutier contra cost a unuia sau mai multor documente dintre urmatoarele, dupa caz:
57.1. copia conforma a licentei de transport/licentei comunitare;
57.2. legitimatia de serviciu valabila a conducatorului auto, din care sa reiasa ca este angajat al operatorului de transport;
57.3. contractul de leasing sau de inchiriere, dupa caz, in original ori copie conforma cu originalul, in cazul in care vehiculul rutier este detinut cu contract de leasing sau de inchiriere;
57.4. asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri de accidente care cad in sarcina operatorului de transport rutier, in copie;
57.5. certificatul de competenta profesionala al conducatorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat;
57.6. documentul de transport, conform tipului de transport rutier efectuat, precum si autorizatiile prevazute de legislatia in vigoare in domeniul transporturilor rutiere;
57.7. atestatul de conducator auto prevazut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, dupa caz;
57.8. documentele din care sa rezulte apartenenta pasagerilor la categoria pentru care este autorizat/licentiat serviciul de transport de persoane prin servicii regulate speciale;
57.9. documentele prevazute la art. 6 alin. (6) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;
57.10. foaia de parcurs, in cazul efectuarii serviciilor ocazionale prevazute la art. 12 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 si/sau a operatiunilor de cabotaj prevazute la art. 17 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;
57.11. contractul incheiat intre operatorul de transport rutier si organizatorul transportului sau o copie conforma a acestuia, in cazul prevazut la art. 17 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;
57.12. documentele care sa contina elementele prevazute la art. 8 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, in cazul efectuarii unei operatiuni de cabotaj;
58. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a desfasura operatiuni de transport rutier contra cost de marfuri periculoase numai daca:
58.1. desemneaza un consilier de siguranta pentru transportul marfurilor periculoase;
58.2. respecta obligatiile care ii revin conform prevederilor cap. 1.4 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificarile si completarile ulterioare;
59. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a asigura instruirea conducatorilor auto cu privire la obligatiile ce le revin acestora;
60. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a comunica, prin mijloace corespunzatoare de publicitate, utilizatorilor serviciului regulat pe care il efectueaza in baza unei autorizatii/licente de traseu renuntarea la efectuarea serviciului, cu cel putin 30 de zile inainte de data renuntarii;
61. nerespectarea de catre intreprinderea de transport rutier in cont propriu/operatorul de transport rutier a obligatiei de a asigura echiparea autovehiculelor cu placute din care sa rezulte masele si dimensiunile maxime admise/autorizate ale acestora;
62. nerespectarea de catre operatorii economici care desfasoara activitati conexe transportului rutier – activitati desfasurate de autogari – a obligatiei de a monta la peroane afisaje care sa contina informatii privind traseele si orele de plecare/sosire a curselor;
63. nerespectarea de catre operatorii economici care desfasoara activitati conexe transportului rutier – activitati desfasurate de autogari – a obligatiei de a repartiza cursele pe peroane astfel incat sa se asigure un interval de cel putin 15 minute intre doua plecari consecutive de la acelasi peron;
64. nerespectarea de catre operatorii economici care desfasoara activitati conexe transportului rutier – activitati desfasurate de autogari – a obligatiei de a intocmi programul autogarii in functie de orele de plecare si de sosire a curselor; autogara se va deschide cu minimum 30 de minute inainte de plecarea/sosirea primei curse si se va inchide dupa minimum 30 de minute de la sosirea/plecarea ultimei curse;
65. nerespectarea de catre operatorii economici care desfasoara activitati conexe transportului rutier – activitati desfasurate de autogari – a obligatiei de a primi si de a inregistra toate cererile operatorilor de transport rutier care solicita accesul in autogara, cereri la care se va raspunde afirmativ sau negativ, cu motivarea refuzului, in scris, in termen de 20 de zile de la data primirii cererii;
66. nerespectarea de catre operatorii economici care desfasoara activitati conexe transportului rutier – activitati desfasurate de autogari – a obligatiei de a incheia contracte de acces in autogara cu operatorii de transport rutier detinatori de licenta de traseu, in conformitate cu graficele de circulatie aprobate, fara a depasi perioada de valabilitate a programului de transport si fara a depasi capacitatea autogarii;
67. nerespectarea de catre operatorii economici care desfasoara activitati conexe transportului rutier – activitati desfasurate de autogari – a obligatiei de a aplica, la incheierea contractelor cu operatorii de transport rutier, tarife egale pentru aceleasi servicii;
68. nerespectarea de catre operatorii economici care desfasoara activitati conexe transportului rutier – activitati desfasurate de autogari – a obligatiei de a transmite on-line I.S.C.T.R., in formatul solicitat de acesta, efectuarea curselor si traseelor, pe fiecare operator de transport detinator de licenta de traseu cu care acestia au incheiat contract;
69. lipsa de la sediul autogarii a contractelor pentru accesul vehiculelor operatorilor de transport rutier la serviciile acesteia;
70. nerespectarea de catre operatorii economici care desfasoara activitati conexe transportului rutier – activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost – a obligatiei de a detine la sediul social un registru de evidenta a activitatilor de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost desfasurate si/sau documentele privind activitatile de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost desfasurate, pentru anul in curs si anul precedent;
71. nerespectarea de catre operatorii economici care desfasoara activitati conexe transportului rutier – activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost – a obligatiei de a desfasura activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost numai cu operatori de transport rutier licentiati;
72. nerespectarea de catre conducatorii auto angajati ai operatorului de transport rutier/intreprinderii de transport rutier in cont propriu a obligatiei de a transporta persoane doar in limita numarului de locuri pe scaune inscris in certificatul de inmatriculare sau, in cazul autovehiculelor clasificate pe stele sau categorii, in limita numarului de locuri pe scaune inscris in certificatul de clasificare;
73. nerespectarea de catre conducatorii auto angajati ai operatorului de transport rutier/intreprinderii de transport rutier in cont propriu a obligatiei de a opri in toate statiile prevazute in graficul de circulatie aferent licentei de traseu, respectiv de a nu opri, pentru urcarea sau coborarea persoanelor transportate, in alte locuri decat cele prevazute in graficul de circulatie;
74. nerespectarea de catre conducatorii auto angajati ai operatorului de transport rutier/intreprinderii de transport rutier in cont propriu a obligatiei de a informa persoanele transportate cu privire la obligativitatea purtarii centurii de siguranta pe timpul deplasarii vehiculelor;
75. nerespectarea de catre conducatorii auto angajati ai operatorului de transport rutier/intreprinderii de transport rutier in cont propriu a regulilor privind incarcarea, repartizarea incarcaturii, asigurarea si fixarea marfurilor transportate;
76. nerespectarea de catre conducatorii auto angajati ai operatorului de transport rutier/intreprinderii de transport rutier in cont propriu a obligatiei de a transporta numai persoanele nominalizate in documentul de control;
77. nerespectarea de catre intreprinderea de transport rutier in cont propriu a obligatiei de a asigura existenta la bordul vehiculelor cu care efectueaza transport rutier in cont propriu a unuia sau mai multor documente dintre urmatoarele:
77.1. copia conforma a certificatului de transport in cont propriu, precum si documentele prin care se dovedeste faptul ca transportul efectuat este in cont propriu;
77.2. legitimatia de serviciu valabila a conducatorului auto, din care sa reiasa ca este angajat al intreprinderii;
77.3. contractul de leasing sau de inchiriere, dupa caz, in original ori copie conforma cu originalul, in cazul in care vehiculul rutier este detinut cu contract de leasing sau de inchiriere;
77.4. asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri de accidente care cad in sarcina operatorului de transport rutier, in copie;
77.5. certificatul de competenta profesionala al conducatorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat;
77.6. documentul de transport;
77.7. atestatul de conducator auto prevazut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009;
78. nerespectarea de catre centrele de pregatire si perfectionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, in procesul de pregatire, a programelor de pregatire corespunzatoare cursurilor pentru care au fost autorizate;
79. nerespectarea de catre centrele de pregatire si perfectionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a obligatiei de a comunica Directiei generale reglementari in transporturi si I.S.C.T.R. pierderea, sustragerea sau deteriorarea autorizatiei;
80. nerespectarea de catre centrele de pregatire si perfectionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a obligatiilor ce le revin, potrivit reglementarilor in vigoare, privind inscrierea cursantilor si pastrarea la sediu a tuturor documentelor aferente pregatirii acestora;
81. nerespectarea de catre centrele de pregatire si perfectionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a obligatiei de a asigura lectorii/formatorii necesari desfasurarii cursurilor, conform programei de pregatire;
82. nerespectarea de catre centrele de pregatire si perfectionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a obligatiei de a informa Directia generala reglementari in transporturi cu privire la orice modificare a datelor prezentate in dosarul de autorizare;
83. nerespectarea de catre scolile de conducatori auto sau de
catre instructorii auto autorizati a obligatiei de a informa autoritatea
emitenta, in termen de 15 zile, cu privire la pierderea, sustragerea
sau deteriorarea autorizatiei.
Art. 5. –
Urmatoarele fapte reprezinta incalcari minore ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 si ale Ordonantei Guvernului nr. 27/2011:
1. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de comunicare prevazute la art. 10 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;
2. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a termenului de maximum 15 zile pentru comunicarea catre autoritatea emitenta a pierderii, deteriorarii sau sustragerii licentei de transport/licentei comunitare/licentei de traseu/copiei conforme a licentei de transport/copiei conforme a licentei comunitare;
3. nerespectarea de catre intreprinderea de transport rutier in cont propriu a termenului de maximum 15 zile pentru comunicarea catre autoritatea emitenta a pierderii, deteriorarii sau sustragerii certificatului de transport in cont propriu/copiei conforme a certificatului de transport in cont propriu;
4. completarea necorespunzatoare de catre operatorul de transport rutier a comenzii/contractului cu beneficiarul, in cazul efectuarii transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale;
5. necompletarea sau completarea necorespunzatoare a foii de parcurs de catre operatorul de transport rutier, in cazul efectuarii transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale;
6. imbarcarea/debarcarea persoanelor in alte puncte decat cele mentionate in comanda/contractul cu beneficiarul, in cazul efectuarii transportului contra cost de persoane prin servicii ocazionale;
7. nerespectarea de catre intreprinderea de transport rutier in cont propriu/operatorul de transport rutier a obligatiei de a asigura informarea persoanelor transportate cu privire la obligativitatea purtarii centurii de siguranta pe timpul deplasarii vehiculelor, in unul dintre urmatoarele moduri:
7.1. de catre conducatorul auto;
7.2. de catre conducatorul grupului sau de catre o persoana desemnata oficial in calitate de conducator al grupului;
7.3. prin mijloace audiovizuale;
7.4. prin afisarea in loc vizibil la fiecare scaun a unor semne si/sau pictograme;
8. nerespectarea de catre intreprinderea de transport rutier in cont propriu a obligatiei de a transmite Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R., prin completarea unui formular, in formatul electronic disponibil pe site-ul acesteia, modificarile privind situatia conducatorilor auto angajati, in termen de cel mult 15 zile de la aparitia modificarii;
9. nerespectarea de catre intreprinderea de transport rutier in cont propriu a obligatiei de a anunta pierderea, sustragerea sau deteriorarea certificatului de transport in cont propriu si/sau a copiei conforme a acestuia Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R., in termen de maximum 15 zile de la data constatarii pierderii, sustragerii sau deteriorarii;
10. nerespectarea de catre intreprinderea de transport rutier in cont propriu a obligatiei de a publica pierderea sau sustragerea certificatului de transport in cont propriu si/sau a copiei conforme a acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a;
11. nerespectarea de catre intreprinderea de transport rutier in cont propriu a obligatiei de a notifica, in scris, schimbarea sediului social, in termen de 28 de zile, Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R.;
12. nerespectarea de catre intreprinderea de transport rutier in cont propriu a obligatiei de a depune certificatul de transport in cont propriu si copiile conforme ale acestuia la Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R., in cazul schimbarii sediului social;
13. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a anunta pierderea, sustragerea sau deteriorarea licentei de transport/licentei comunitare si/sau a copiei conforme a acesteia Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R., in termen de maximum 15 zile de la data constatarii pierderii, sustragerii sau deteriorarii;
14. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a publica pierderea sau sustragerea licentei de transport/licentei comunitare si/sau a copiei conforme a acesteia, precum si a licentei de traseu in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a;
15. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a notifica, in scris, schimbarea sediului social, in termen de 28 de zile, Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R.;
16. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a depune licenta de transport/licenta comunitara si copiile conforme ale acesteia la Autoritatea Rutiera Romana A.R.R., in cazul schimbarii sediului social;
17. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a transmite Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R., anterior efectuarii transportului rutier, prin completarea unui formular, in formatul electronic disponibil pe pagina de internet a acesteia, datele solicitate referitoare la transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale;
18. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a transmite Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R., prin completarea unui formular, in formatul electronic disponibil pe site-ul acesteia, modificarile privind situatia conducatorilor auto angajati, in termen de cel mult 15 zile de la aparitia modificarii;
19. nerespectarea de catre conducatorii auto angajati ai operatorului de transport rutier/intreprinderii de transport rutier in cont propriu a obligatiei de a cunoaste masurile ce trebuie luate in caz de accident/incident rutier in ceea ce priveste asigurarea vehiculului, protectia personala si a celorlalti participanti la trafic, protectia mediului, protectia bunurilor;
20. nerespectarea de catre conducatorii auto angajati ai operatorului de transport rutier/intreprinderii de transport rutier in cont propriu a obligatiei de a prelua marfuri sau colete doar in limita spatiilor disponibile, in cazul efectuarii transportului rutier de persoane;
21. nerespectarea de catre conducatorii auto angajati ai operatorului de transport rutier/intreprinderii de transport rutier in cont propriu a obligatiei de a asigura urcarea si coborarea bagajelor in/din portbagajul vehiculului;
22. nerespectarea de catre operatorii economici care desfasoara activitati conexe transportului rutier – activitati desfasurate de autogari – a obligatiei de a remedia deficientele semnalate de publicul calator si constatate de I.S.C.T.R., in termenul stabilit de aceasta;
23. nerespectarea de catre operatorii economici care desfasoara activitati conexe transportului rutier – activitati desfasurate de autogari – a obligatiei de a afisa la fiecare casa de bilete si abonamente orarul de functionare;
24. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier/intreprinderea de transport rutier in cont propriu/operatorul economic care desfasoara activitati conexe transportului rutier a prevederilor art. 60 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011;
25. prezentarea la control de catre intreprindere/operatorul de transport rutier, operatorii de activitati conexe sau de catre conducatorii auto a documentelor emise de catre autoritatea competenta plastifiate ori in copie sau in oricare alta forma/alte conditii decat cele in care au fost eliberate;
26. nerespectarea de catre intreprinderea de transport rutier in cont propriu/operatorul de transport rutier a obligatiei de a asigura parcarea vehiculelor rutiere detinute numai in locuri special amenajate;
27. nerespectarea de catre centrele de pregatire si perfectionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a obligatiei de a utiliza spatiile destinate activitatii de pregatire si perfectionare exclusiv in scopul pentru care au fost autorizate;
28. nerespectarea de catre centrele de pregatire si perfectionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a obligatiei de a publica pierderea sau sustragerea autorizatiei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a;
29. nerespectarea de catre scolile de conducatori auto a obligatiei de a publica pierderea sau sustragerea autorizatiei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a;
30. nerespectarea de catre conducatorii auto angajati ai operatorului de transport rutier a obligatiei de a emite bilete/legitimatii de calatorie sau emiterea de bilete/legitimatii de calatorie necorespunzatoare tarifelor aferente distantei parcurse de persoanele transportate;
31. nerespectarea de catre scolile de conducatori auto sau instructorii auto autorizati a obligatiei de a desfasura activitatea numai in spatiile care au fost autorizate in acest sens;
32. nerespectarea de catre instructorii auto autorizati a
obligatiei de a depune in momentul finalizarii pregatirii practice a
cursantului, la scoala de conducatori auto cu care are incheiat
contract de prestari de servicii, copii ale foilor zilnice de parcurs
aferente vehiculului cu care respectivul cursant a efectuat
pregatirea practica.
Art. 6. –
(1) Contraventiile prevazute la art. 3 se sanctioneaza cu amenda de la 14.000 lei la 18.000 lei.
(2) Sanctiunile contraventionale se aplica:
a) operatorului de transport rutier sau intreprinderii de transport rutier in cont propriu roman/romane ori strain/straine sau persoanei fizice/juridice, dupa caz, pentru faptele prevazute la art. 3 pct. 1-9, 11, 14 si 18-32;
b) conducatorului auto roman sau strain, dupa caz, pentru faptele prevazute la art. 3 pct. 10, 15, 16 si 38-40;
c) operatorului economic care desfasoara activitati conexe transportului rutier/persoanei fizice sau juridice, dupa caz, pentru faptele prevazute la art. 3 pct. 1-3 si 33-37;
d) scolii de conducatori auto/instructorului auto autorizat/persoanei fizice sau juridice, dupa caz, pentru faptele prevazute la art. 3 pct. 11, 12 si 41;
e) centrului de pregatire si perfectionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/persoanei fizice sau juridice, dupa caz, pentru faptele prevazute la art. 3 pct. 11 si 13;
f) persoanei care utilizeaza legitimatiile de calatorie tip card fara drept sau in alte conditii decat cele reglementate de legislatia in vigoare, pentru fapta prevazuta la art. 3 pct. 17;
g) furnizorului sau beneficiarului de bunuri divizibile, dupa caz, pentru fapta prevazuta la art. 3 pct. 11.
(3) In cazul in care transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate s-a efectuat la alte ore decat cele inscrise in graficul de circulatie din cauze neimputabile operatorului de transport rutier, fapta nu constituie contraventie in sensul prevederilor art. 3 pct. 1.
Art. 7. –
(1) Contraventiile prevazute la art. 4 se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 lei la 12.000 lei.
(2) Sanctiunile contraventionale se aplica:
a) operatorului de transport rutier sau intreprinderii de transport rutier in cont propriu roman/romane sau strain/straine, dupa caz, pentru faptele prevazute la art. 4 pct. 1-12, 14, 19-22, 25-61 si 77;
b) conducatorului auto roman sau strain, dupa caz, pentru faptele prevazute la art. 4 pct. 13 si 72-76;
c) operatorului economic care desfasoara activitati conexe transportului rutier, pentru faptele prevazute la art. 4 pct. 23, 24 si 62-71;
d) scolii de conducatori auto, pentru faptele prevazute la art. 4 pct. 15-17 si 83;
e) centrului de pregatire si perfectionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, pentru faptele prevazute la art. 4 pct. 78-82;
f) instructorului auto autorizat, pentru faptele prevazute la art. 4 pct. 15, 18 si 83.
Art. 8. –
(1) Contraventiile prevazute la art. 5 se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei.
(2) Sanctiunile contraventionale se aplica:
a) operatorului de transport rutier sau intreprinderii de transport rutier in cont propriu roman/romane sau strain/straine, dupa caz, pentru faptele prevazute la art. 5 pct. 1-5, 7-18 si 24-26;
b) conducatorului auto roman sau strain, dupa caz, pentru faptele prevazute la art. 5 pct. 6, 19-21 si 30;
c) operatorului economic care desfasoara activitati conexe transportului rutier, pentru faptele prevazute la art. 5 pct. 22-25;
d) scolii de conducatori auto, pentru faptele prevazute la art. 5 pct. 29 si 31;
e) centrului de pregatire si perfectionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, pentru faptele prevazute la art. 5 pct. 27 si 28;
f) instructorului auto autorizat, pentru faptele prevazute la art. 5 pct. 31 si 32.
Art. 9. –
In toate cazurile in care din documentele prezentate la control de catre conducatorul auto nu poate fi identificat operatorul de transport rutier/intreprinderea de transport rutier in cont propriu, amenda se aplica conducatorului auto.
Art. 10. –
Inspectia, controlul si supravegherea modului de respectare a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 si ale Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 se efectueaza in trafic si la sediul operatorilor de transport rutier/intreprinderilor de transport rutier in cont propriu/operatorilor economici care desfasoara activitati conexe transportului rutier/furnizorilor si beneficiarilor de bunuri divizibile/centrelor de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere/scolilor de conducatori auto/instructorilor auto autorizati de catre inspectorii din cadrul I.S.C.T.R., denumiti in continuare inspectori.
Art. 11. –
(1) In toate cazurile cand se constata fapte care contravin prevederilor legale in vigoare ce impun imobilizarea vehiculului, pe langa aplicarea amenzii, se procedeaza la imobilizarea acestuia, iar permisiunea privind reluarea efectuarii transportului se acorda numai dupa indeplinirea conditiilor legale pentru efectuarea acestuia.
(2) Imobilizarea vehiculelor in trafic se efectueaza in conditii de siguranta si securitate a transportului, pana la indeplinirea conditiilor legale pentru continuarea efectuarii transportului.
Art. 12. –
(1) Masura de imobilizare a unui vehicul in trafic se aplica de catre inspectori sau, dupa caz, de catre politistii rutieri, in urmatoarele cazuri:
a) incalcarea prevederilor legale in vigoare in domeniul transporturilor rutiere constatata la efectuarea controlului vehiculelor inmatriculate in alte state;
b) nerespectarea prevederilor legale in vigoare privind masele si/sau dimensiunile maxime admise/autorizate, precum si conditiile referitoare la insotirea vehiculelor cu depasiri;
c) transportarea mai multor persoane decat numarul de locuri prevazut in certificatul de clasificare pe stele sau categorii al autobuzului in cazul efectuarii transportului rutier de persoane;
d) nerespectarea prevederilor legale in vigoare privind perioadele de conducere, odihna sau pauze, precum si in toate celelalte situatii in care conducatorul auto nu poate dovedi efectuarea pauzelor si/sau a perioadelor minime de odihna;
e) efectuarea de transport rutier de marfuri cu nerespectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) efectuarea de transport rutier de marfuri periculoase la care s-a constatat o contraventie de categoria I de risc, conform legislatiei in vigoare;
g) nerespectarea reglementarilor in vigoare privind sistemul de fixare al incarcaturii, elementele de fixare a marfurilor si conditiile de arimare a incarcaturii.
(2) In cazul constatarii unor fapte care contravin prevederilor legale privind transporturile rutiere de marfuri periculoase, pentru care inspectorii sau, dupa caz, politistii rutieri aplica masura imobilizarii, acestia anunta imediat reprezentantii serviciilor de urgenta profesioniste cu competente in zona unde se efectueaza controlul in trafic.
(3) Modul de anuntare si de actiune, in situatiile prevazute la alin. (2), se stabileste prin protocol de colaborare interinstitutionala intocmit in acest sens.
Art. 13. –
(1) In cazul imobilizarii vehiculelor, daca respectivul contravenient nu inlatura deficientele constatate astfel incat sa fie indeplinite conditiile legale pentru continuarea transportului/ deplasarii in perioada aferenta activitatii de control in trafic, conform programului de control din ziua respectiva, inspectorii vor proceda la ridicarea placutelor cu numarul de inmatriculare pana la momentul in care contravenientul va face dovada indeplinirii conditiilor legale pentru continuarea transportului/deplasarii. In acest caz, inspectorii ii aduc la cunostinta conducatorului auto adresa si programul de functionare ale inspectoratului teritorial din care fac parte.
(2) In cazul prevazut la alin. (1), conducatorul auto sau reprezentantul legal al operatorului de transport rutier/intreprinderii de transport rutier in cont propriu care detine vehiculul imobilizat are obligatia de a se deplasa la sediul inspectoratului teritorial din care fac parte inspectorii care au aplicat masura imobilizarii, pentru a face dovada ca indeplineste conditiile legale pentru continuarea transportului/deplasarii. Daca documentele prezentate sunt insuficiente pentru a face dovada indeplinirii conditiilor legale, atunci inspectorii se deplaseaza la locul imobilizarii, in vederea constatarii indeplinirii conditiilor legale pentru continuarea transportului/deplasarii.
(3) Placutele cu numarul de inmatriculare se retin in baza unui proces-verbal intocmit in doua exemplare, pe care le semneaza personalul cu atributii de control si conducatorul auto. In cazul in care conducatorul auto refuza se semneze si/sau sa primeasca un exemplar, agentul constatator va consemna acest lucru in procesul-verbal. Pe exemplarul procesului-verbal de retinere a placutelor cu numarul de inmatriculare care se pastreaza de catre agentul constatator se consemneaza si returnarea acestora.
Art. 14. –
In toate cazurile in care operatorului de transport rutier strain/intreprinderii de transport rutier in cont propriu straine/conducatorului auto angajat al acestuia/acesteia i s-a aplicat de catre inspectori sau, dupa caz, de catre politistii rutieri sanctiunea corespunzatoare incalcarilor constatate de la prevederile legale in vigoare, se procedeaza dupa cum urmeaza:
a) se imobilizeaza vehiculul pe loc, daca sunt asigurate conditii de siguranta si securitate a transportului, sau intr-un spatiu destinat acestui scop, situat in apropierea locului ales pentru control;
b) se vor ridica placutele cu numarul de inmatriculare pana la indeplinirea conditiilor legale pentru continuarea transportului. La ridicarea placutelor cu numarul de inmatriculare inspectorii/politistii rutieri vor elibera o dovada. Modelul dovezii de ridicare a placutelor cu numarul de inmatriculare, modul de eliberare a acesteia, precum si modul de returnare al placutelor de inmatriculare de catre inspectori/politistii rutieri se stabilesc prin proceduri comune de catre I.S.C.T.R. si Inspectoratul General al Politiei Romane, in limita competentelor;
c) conducatorul auto al operatorului de transport rutier strain/intreprinderii de transport rutier in cont propriu straine va fi indrumat sa achite contravaloarea amenzii aplicate in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare sau sa achite contravaloarea unei sume egale cu aceasta intr-un cont de disponibil deschis pe numele I.S.C.T.R. la trezoreria statului, urmand ca aceasta sa se restituie sau sa se vireze, dupa caz, in conturile corespunzatoare de venituri bugetare, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, conform hotararii definitive a instantei judecatoresti;
d) permisiunea privind reluarea efectuarii transportului se acorda cu conditia achitarii amenzii aplicate sau a achitarii unei sume egale cu amenda, precum si a indeplinirii conditiilor legale pentru continuarea efectuarii transportului. In cazul in care sanctiunea s-a aplicat pentru lipsa autorizatiei de transport international sau utilizarea unei autorizatii nevalabile, permisiunea privind reluarea efectuarii transportului este conditionata si de prezentarea unei autorizatii de transport international valabile si completate corespunzator.
Art. 15. –
(1) Masura imobilizarii unui vehicul, dispusa de catre inspectori, se mentioneaza in scris pe urmatoarele documente, dupa caz:
a) procesul-verbal de constatare a contraventiei;
b) formularul de control in trafic;
c) buletinul de control ADR;
d) diagrama tahograf/imprimata din tahograful digital;
e) dovada eliberata conducatorului auto in situatia ridicarii placutelor cu numarul de inmatriculare a vehiculelor inmatriculate in alte state.
(2) Masura imobilizarii unui vehicul, dispusa de catre politistii rutieri, se mentioneaza in scris pe urmatoarele documente, dupa caz:
a) procesul-verbal de constatare a contraventiei;
b) diagrama tahograf/imprimata din tahograful digital;
c) dovada eliberata conducatorului auto in situatia ridicarii placutelor cu numarul de inmatriculare a vehiculelor inmatriculate in alte state.
Art. 16. –
Masura imobilizarii nu se aplica transporturilor de animale vii, marfuri perisabile sau sub temperatura controlata.
Art. 17. –
(1) In cazul utilizarii la efectuarea transportului rutier a unui vehicul rutier fara a se putea face dovada ca se detin urmatoarele documente valabile, dupa caz: licenta de transport/licenta comunitara, copia conforma a licentei de transport/copia conforma a licentei comunitare, certificat de transport in cont propriu, copia conforma a certificatului de transport in cont propriu, licenta de traseu, autorizatia speciala de transport, autorizatia de transport international sau documentul de transport pentru transportul rutier de persoane prin servicii ocazionale, dupa caz, pe langa aplicarea amenzii corespunzatoare, inspectorii aplica si masura suspendarii dreptului de utilizare a autovehiculului prin retinerea placutelor de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare, denumita in continuare masura de suspendare.
(2) In cazul utilizarii unui autovehicul pentru pregatirea practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere, fara a detine autorizatie de scoala de conducatori auto sau autorizatie de instructor auto, pe langa aplicarea amenzii corespunzatoare, inspectorii aplica si masura de suspendare.
(3) In cazul utilizarii la efectuarea transportului rutier a unui vehicul rutier care prezinta defectiuni tehnice majore si/sau periculoase privind sistemul de franare, sistemul de directie, punti, roti, anvelope si suspensie, sasiu, cabina si elemente atasate sasiului, tahograful si limitatorul de viteza, conform reglementarilor in vigoare, pe langa aplicarea amenzii corespunzatoare, inspectorii aplica si masura de suspendare si se aplica suplimentar masura anularii inspectiei tehnice periodice.
(4) Inspectorii si politistii rutieri au dreptul sa retina documentele prevazute la alin. (1) si (2), daca acestea au valabilitatea depasita sau nu sunt conforme cu transportul efectuat, precum si placutele cu numarul de inmatriculare impreuna cu certificatul de inmatriculare.
(5) Inspectorul intocmeste procesul-verbal de retinere a placutelor cu numarul de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare in doua exemplare, dintre care un exemplar se inmaneaza conducatorului auto sau, in cazul in care acesta refuza primirea, se comunica contravenientului.
(6) I.S.C.T.R. notifica masura de suspendare contravenientului si comunica masura de suspendare/remedierea deficientelor constatate inspectoratului judetean de politie sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti/serviciului rutier/brigazii rutiere pe raza caruia/careia este inmatriculat vehiculul, in termen de 3 zile de la data inmanarii, respectiv comunicarii procesului-verbal de retinere prevazut la alin. (5).
Art. 18. –
(1) Masura de suspendare se aplica in cazurile prevazute la art. 17 alin. (1) si (2) pentru o perioada de 6 luni si se realizeaza prin retinerea placutelor de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare.
(2) In cazurile prevazute la art. 17 alin. (1) si (2), masura de suspendare inceteaza inainte de expirarea termenului de 6 luni, iar placutele cu numarul de inmatriculare si certificatul de inmatriculare se restituie, la cerere, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) au trecut cel putin 30 de zile de la data inmanarii, respectiv comunicarii procesului-verbal de retinere;
b) se depune dovada achitarii amenzii contraventionale.
(3) In cazul prevazut la art. 17 alin. (3), masura de suspendare inceteaza, iar placutele cu numarul de inmatriculare si certificatul de inmatriculare se restituie, la cerere, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) se depune dovada achitarii amenzii contraventionale;
b) se depune dovada privind efectuarea unei inspectii tehnice in vederea redobandirii certificatului de inmatriculare in conformitate cu legislatia in vigoare.
(4) In cazul prevazut la art. 17 alin. (3), daca la momentul efectuarii controlului autovehiculul nu avea inspectia tehnica periodica valabila, masura de suspendare se aplica pentru o perioada de 6 luni si inceteaza inainte de expirarea acestui termen, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) au trecut cel putin 30 de zile de la data inmanarii, respectiv comunicarii procesului-verbal de retinere;
b) se depune dovada achitarii amenzii contraventionale;
c) se depune dovada privind efectuarea unei inspectii tehnice in vederea redobandirii certificatului de inmatriculare in conformitate cu legislatia in vigoare.
(5) Daca pana la expirarea termenului de 6 luni prevazut la alin. (1) si (4) contravenientul nu depune dovada achitarii amenzii contraventionale si/sau a efectuarii unei inspectii tehnice in vederea redobandirii certificatului de inmatriculare, dupa caz, masura de suspendare se prelungeste pentru o noua perioada de 6 luni.
(6) In cazul prelungirii masurii de suspendare potrivit alin. (5), aceasta inceteaza, iar placutele cu numarul de inmatriculare si certificatul de inmatriculare se restituie, la cerere, la data depunerii dovezii achitarii amenzii contraventionale si/sau a dovezii efectuarii unei inspectii tehnice in vederea redobandirii certificatului de inmatriculare, dupa caz.
(7) Contravenientul nu beneficiaza de reducerea termenului de suspendare, conform prevederilor alin. (2) si (4) in cazul in care, in cel mult 12 luni de la incetarea masurii de suspendare, savarseste o fapta pentru care se aplica masura suspendarii dreptului de utilizare a aceluiasi autovehicul.
(8) Masura de suspendare se considera indeplinita si in situatia in care s-au retinut doar placutele cu numarul de inmatriculare.
Art. 19. –
Procedura privind aplicarea masurii de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare se stabileste prin ordin comun al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului administratiei si internelor.
Art. 20. –
(1) I.S.C.T.R. suspenda copia conforma a licentei de transport/licentei comunitare, pentru o perioada de 30 de zile, in urmatoarele cazuri:
a) pentru incalcarile prevazute la art. 3 pct. 2, 4-9, 14, 18, 24-28 si 32 si la art. 4 pct. 2, 4, 5, 7, 14, 27, 36, 46, 47, 50, 55 si 56 pentru subpct. 56.1., 56.2., 56.4, 56.8-56.14;
b) daca s-a dispus masura suspendarii dreptului de utilizare a autovehiculului prin retinerea placutelor cu numarul de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare, in cazul unui autovehicul care prezinta defectiuni tehnice majore si/sau periculoase conform reglementarilor in vigoare;
c) utilizarea la efectuarea transportului rutier a cisternelor, recipientelor si ambalajelor care prezinta pierderi de marfuri periculoase ca urmare a lipsei de etanseitate;
d) daca operatorul de transport rutier a savarsit una sau mai multe dintre incalcarile prevazute la lit. a)-c), pe teritoriul Romaniei sau in alt stat membru al Uniunii Europene, prin utilizarea abuziva a atestatelor de conducator auto prevazute la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009.
(2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. b), suspendarea copiei conforme a licentei de transport/licentei comunitare se aplica pentru aceeasi perioada pentru care s-a dispus masura de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea placutelor cu numarul de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare si inceteaza odata cu incetarea masurii de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul.
(3) In cazul in care operatorul de transport rutier a savarsit una sau mai multe dintre incalcarile prevazute la alin. (1) intr-un stat membru al Uniunii Europene, altul decat Romania, masura suspendarii copiei conforme a licentei de transport/licentei comunitare se aplica in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, cu prevederile art. 22 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 sau cu prevederile art. 12 alin. (2) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, dupa caz.
(4) In cazul prevazut la alin. (1) lit. d), I.S.C.T.R. poate dispune printr-o decizie motivata, suplimentar fata de suspendarea copiei conforme a licentei de transport/licentei comunitare, una dintre urmatoarele masuri:
a) suspendarea eliberarii de atestate de conducator auto pentru operatorul de transport rutier;
b) retragerea unuia sau mai multor atestate de conducator auto eliberate operatorului de transport rutier;
c) eliberarea atestatelor de conducator auto in baza unor conditii suplimentare, pentru a preveni utilizarea abuziva a acestora.
(5) I.S.C.T.R. suspenda 10% din copiile conforme ale licentei de transport/licentei comunitare detinute de catre un operator de transport rutier, pentru o perioada de 30 de zile, in urmatoarele cazuri:
a) operatorul de transport rutier sau managerul de transport al acestuia a fost sanctionat/condamnat pentru una sau mai multe dintre incalcarile prevazute la art. 3 pct. 22-24 si/sau la pct. 1, 4-6 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;
b) pentru incalcarea prevazuta la art. 3 pct. 11.
Art. 21. –
(1) I.S.C.T.R. retrage copia conforma a licentei de transport/licentei comunitare in urmatoarele cazuri:
a) licenta de transport/licenta comunitara in baza careia a fost eliberata a fost retrasa;
b) operatorul de transport rutier nu mai indeplineste conditia de capacitate financiara pentru toate autovehiculele pentru care a obtinut o copie conforma a licentei de transport/licentei comunitare;
c) operatorul de transport rutier nu mai detine autovehiculul pentru care s-a eliberat copia conforma;
d) documentele in baza carora a fost eliberata copia conforma a licentei de transport/licentei comunitare contin informatii incorecte;
e) daca operatorului de transport rutier i s-a aplicat sanctiunea suspendarii copiei conforme a licentei de transport/licentei comunitare, de doua ori in ultimele 6 luni.
(2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. e), sanctiunea retragerii copiei conforme a licentei de transport/licentei comunitare se aplica pentru o perioada de 6 luni.
Art. 22. –
(1) In cazul in care un operator de transport rutier se regaseste in unul dintre cazurile prevazute la art. 13 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, I.S.C.T.R. ii va transmite acestuia o notificare prin care este informat ca are la dispozitie un termen de cel mult 30 de zile de la data notificarii pentru remedierea situatiei in cauza, in caz contrar urmand sa fie aplicata sanctiunea suspendarii licentei de transport/licentei comunitare.
(2) In cazul in care managerul de transport al operatorului de transport rutier a fost sanctionat/condamnat in unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene pentru una sau mai multe dintre incalcarile prevazute la art. 3 pct. 22-24 si/sau la pct. 1, 4-6 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 si/sau a fost sanctionat/condamnat pentru incalcari grave ale legislatiei nationale in domeniile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, I.S.C.T.R. ii va transmite operatorului de transport rutier o notificare prin care este informat ca are la dispozitie un termen de cel mult 30 de zile de la data notificarii pentru inlocuirea managerului de transport sanctionat/condamnat, in caz contrar urmand sa fie aplicata masura suspendarii licentei de transport/licentei comunitare.
(3) In cazul in care operatorul de transport rutier a fost sanctionat/condamnat pentru una sau mai multe dintre incalcarile prevazute la art. 3 pct. 22-24 si/sau la pct. 1, 4-6 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, I.S.C.T.R. ii va transmite acestuia o notificare prin care este informat ca are la dispozitie un termen de cel mult 30 de zile de la data notificarii pentru inlocuirea managerului de transport, in caz contrar urmand sa fie aplicata masura suspendarii licentei de transport/licentei comunitare.
(4) In cazul in care operatorul de transport rutier a fost sanctionat/condamnat in unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene pentru una sau mai multe dintre incalcarile prevazute la art. 3 pct. 22 si 24 si/sau la pct. 4 si 6 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2011, I.S.C.T.R. ii va transmite acestuia o notificare prin care este informat ca are la dispozitie un termen de cel mult 30 de zile de la data notificarii pentru remedierea situatiei in cauza, in caz contrar urmand sa fie aplicata masura suspendarii licentei de transport/licentei comunitare.
Art. 23. –
(1) I.S.C.T.R. suspenda licenta de transport/licenta comunitara, pentru o perioada de 30 de zile, in urmatoarele cazuri:
a) daca la expirarea termenului de 30 de zile prevazut la art. 22 nu a fost remediata situatia in cauza;
b) daca operatorul de transport rutier a fost sanctionat/ condamnat de doua ori in ultimele 6 luni, conform prevederilor art. 20 alin. (5);
c) daca operatorul de transport rutier refuza sa predea catre I.S.C.T.R., in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data solicitarii, copia conforma a licentei de transport/licentei comunitare suspendate sau 10% din copiile conforme ale licentei de transport/licentei comunitare, in vederea suspendarii, dupa caz.
(2) In cazul in care la expirarea termenului de 30 de zile prevazut la alin. (1) lit. a) nu a fost remediata situatia in cauza, I.S.C.T.R. suspenda licenta de transport/licenta comunitara pentru inca o perioada de 30 de zile, care se poate prelungi pentru perioade succesive de 30 de zile, insumand o perioada care sa nu depaseasca 6 luni.
(3) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. b), daca incalcarea a fost savarsita de catre operatorul de transport rutier intr-un stat membru al Uniunii Europene, altul decat Romania, sanctiunea suspendarii licentei de transport/licentei comunitare se aplica in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2011, cu prevederile art. 22 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2011 sau cu prevederile art. 12 alin. (2) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2011, dupa caz.
Art. 24. –
I.S.C.T.R. retrage licenta comunitara in urmatoarele cazuri:
a) daca la expirarea termenului de 6 luni prevazut la art. 23 alin. (2), dupa suspendarea licentei de transport/licentei comunitare pentru perioade succesive de 30 de zile, nu a fost remediata situatia in cauza;
b) daca operatorul de transport rutier a furnizat documente continand informatii incorecte in vederea obtinerii licentei de transport/licentei comunitare;
c) daca operatorul de transport rutier a fost sanctionat/condamnat pentru incalcari grave ale legislatiei nationale in domeniile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;
d) daca operatorului de transport rutier i s-a aplicat de doua ori, in ultimele 12 luni, sanctiunea suspendarii licentei de transport/licentei comunitare.
Art. 25. –
(1) I.S.C.T.R. intocmeste si comunica decizia motivata de retragere a licentei de transport/licentei comunitare catre autoritatea emitenta si catre operatorul de transport rutier, precizand inclusiv masurile de reabilitare.
(2) Inaintea luarii masurii de reabilitare a operatorului de transport rutier, managerul de transport al acestuia va demonstra indeplinirea conditiilor prevazute la art. 8 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, cu aplicarea dispozitiilor art. 13 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.
Art. 26. –
Odata cu retragerea licentei de transport/licentei comunitare, copiile conforme ale acesteia si, dupa caz, toate documentele de transport eliberate pentru respectivul operator de transport rutier in baza licentei de transport/licentei comunitare retrase devin nule.
Art. 27. –
(1) Licenta de transport/licenta comunitara suspendata, respectiv copia conforma a acesteia suspendata se reacorda, la expirarea termenului de suspendare si/sau dupa remedierea cauzelor care au dus la aplicarea acestei sanctiuni, dupa caz, si dupa prezentarea documentului de plata a tarifului aferent pentru eliberare.
(2) Copia conforma a licentei de transport/licentei comunitare retrase in baza prevederilor art. 21 alin. (1) lit. e) se reacorda la expirarea termenului de retragere prevazut la art. 21 alin. (2) si/sau dupa remedierea cauzelor care au dus la aplicarea acestei masuri, dupa caz, si dupa prezentarea documentului de plata a tarifului aferent pentru eliberare.
Art. 28. –
(1) I.S.C.T.R. suspenda copia conforma a certificatului de transport in cont propriu, pentru o perioada de 30 de zile, in urmatoarele cazuri:
a) pentru incalcarile prevazute la art. 3 pct. 2, 4-6, 9, 14, 18, 25-28 si 31 si la art. 4 pct. 14, 27 si 77 pentru subpct. 77.1, 77.3, 77.4, 77.6 si 77.7;
b) daca s-a dispus masura suspendarii dreptului de utilizare a autovehiculului prin retinerea placutelor cu numarul de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare, in cazul unui autovehicul care prezinta defectiuni tehnice majore si/sau periculoase conform reglementarilor in vigoare;
c) utilizarea la efectuarea transportului rutier a cisternelor, recipientelor si ambalajelor care prezinta pierderi de marfuri periculoase ca urmare a lipsei de etanseitate;
d) daca intreprinderea de transport rutier in cont propriu a savarsit una sau mai multe dintre incalcarile prevazute la lit. a)-c), pe teritoriul Romaniei sau in alt stat membru al Uniunii Europene, prin utilizarea abuziva a atestatelor de conducator auto prevazute la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2011.
(2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. b), suspendarea copiei conforme a certificatului de transport in cont propriu se aplica pentru aceeasi perioada pentru care s-a dispus masura de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea placutelor cu numarul de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare si inceteaza odata cu incetarea masurii de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul.
(3) In cazul in care intreprinderea de transport rutier in cont propriu a savarsit una sau mai multe dintre incalcarile prevazute la alin. (1) intr-un stat membru al Uniunii Europene, altul decat Romania, masura suspendarii copiei conforme a certificatului de transport in cont propriu se aplica in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2011, cu prevederile art. 22 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2011 sau cu prevederile art. 12 alin. (2) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2011, dupa caz.
(4) In cazul prevazut la alin. (1) lit. d), I.S.C.T.R. poate dispune printr-o decizie motivata, suplimentar fata de suspendarea copiei conforme a certificatului de transport in cont propriu, una dintre urmatoarele masuri:
a) suspendarea eliberarii de atestate de conducator auto pentru intreprinderea de transport rutier in cont propriu;
b) retragerea unuia sau mai multor atestate de conducator auto eliberate intreprinderii de transport rutier in cont propriu;
c) eliberarea atestatelor de conducator auto in baza unor conditii suplimentare, pentru a preveni utilizarea abuziva a acestora.
(5) I.S.C.T.R. suspenda 10% din copiile conforme ale certificatului de transport in cont propriu detinute de catre o intreprindere de transport rutier in cont propriu, pentru o perioada de 30 de zile, in urmatoarele cazuri:
a) intreprinderea de transport rutier in cont propriu sau managerul de transport al acesteia a fost sanctionata/sanctionat/ condamnata/condamnat pentru una sau mai multe dintre incalcarile prevazute la art. 3 pct. 22-24 si/sau la pct. 1, 4-6 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;
b) pentru incalcarea prevazuta la art. 3 pct. 11.
Art. 29. –
(1) I.S.C.T.R. retrage copia conforma a certificatului de transport in cont propriu in urmatoarele cazuri:
a) certificatul de transport in cont propriu in baza caruia a fost eliberata a fost retras;
b) intreprinderea de transport rutier in cont propriu nu mai detine vehiculul pentru care s-a eliberat copia conforma a certificatului de transport in cont propriu;
c) documentele in baza carora copia conforma a certificatului de transport in cont propriu a fost eliberata contin informatii eronate;
d) daca intreprinderii de transport rutier in cont propriu i s-a aplicat sanctiunea suspendarii copiei conforme a certificatului de transport in cont propriu de doua ori in ultimele 6 luni.
(2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. d), sanctiunea retragerii copiei conforme a licentei de transport/licentei comunitare se aplica pentru o perioada de 6 luni.
Art. 30. –
(1) In cazul in care intreprinderea de transport rutier in cont propriu prezinta riscul sa nu mai indeplineasca/nu mai indeplineste una sau mai multe dintre conditiile initiale care au stat la baza eliberarii certificatului de transport in cont propriu, I.S.C.T.R. ii va transmite acesteia o notificare prin care este informata ca are la dispozitie un termen de cel mult 30 de zile de la data notificarii pentru remedierea situatiei in cauza, in caz contrar urmand sa fie aplicata sanctiunea suspendarii certificatului de transport in cont propriu.
(2) In cazul in care managerul de transport al intreprinderii de transport rutier in cont propriu a fost sanctionat/condamnat in unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene pentru una sau mai multe dintre incalcarile prevazute la art. 3 pct. 22-24 si/sau la pct. 1, 4-6 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 si/sau a fost sanctionat/condamnat pentru incalcari grave ale legislatiei nationale in domeniile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, I.S.C.T.R. va transmite intreprinderii de transport rutier in cont propriu o notificare prin care este informata ca are la dispozitie un termen de cel mult 30 de zile de la data notificarii pentru inlocuirea managerului de transport sanctionat/condamnat, in caz contrar urmand sa fie aplicata masura suspendarii certificatului de transport in cont propriu.
(3) In cazul in care intreprinderea de transport rutier in cont propriu a fost sanctionata/condamnata pentru una sau mai multe dintre incalcarile prevazute la art. 3 pct. 22-24 si/sau la pct. 1, 4-6 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, I.S.C.T.R. ii va transmite acesteia o notificare prin care este informata ca are la dispozitie un termen de cel mult 30 de zile de la data notificarii pentru inlocuirea managerului de transport, in caz contrar urmand sa fie aplicata masura suspendarii certificatului de transport in cont propriu.
(4) In cazul in care intreprinderea de transport rutier in cont propriu a fost sanctionata/condamnata in unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene pentru una sau mai multe dintre incalcarile prevazute la art. 3 pct. 22 si 24 si/sau la pct. 4 si 6 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2011, I.S.C.T.R. ii va transmite acesteia o notificare prin care este informata ca are la dispozitie un termen de cel mult 30 de zile de la data notificarii pentru remedierea situatiei in cauza, in caz contrar urmand sa fie aplicata masura suspendarii certificatului de transport in cont propriu.
Art. 31. –
(1) I.S.C.T.R. suspenda certificatul de transport in cont propriu, pentru o perioada de 30 de zile, in urmatoarele cazuri:
a) daca la expirarea termenului de 30 de zile prevazut la art. 30 nu a fost remediata situatia in cauza;
b) daca intreprinderea de transport rutier in cont propriu a fost sanctionata/condamnata de doua ori in ultimele 6 luni, conform prevederilor art. 28 alin. (5);
c) daca intreprinderea de transport rutier in cont propriu refuza sa predea catre I.S.C.T.R. in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data solicitarii copia conforma a certificatului de transport in cont propriu suspendata sau 10% din copiile conforme ale certificatului de transport in cont propriu, in vederea suspendarii, dupa caz.
(2) In cazul in care la expirarea termenului de 30 de zile prevazut la alin. (1) lit. a) nu a fost remediata situatia in cauza, I.S.C.T.R. suspenda certificatul de transport in cont propriu pentru inca o perioada de 30 de zile, care se poate prelungi pentru perioade succesive de 30 de zile, insumand o perioada care sa nu depaseasca 6 luni.
Art. 32. –
I.S.C.T.R. retrage certificatul de transport in cont propriu in urmatoarele cazuri:
a) daca la expirarea termenului de 6 luni, prevazut la art. 31 alin. (2), dupa suspendarea certificatului de transport in cont propriu pentru perioade succesive de 30 de zile, nu a fost remediata situatia in cauza;
b) intreprinderea de transport rutier in cont propriu a furnizat documente continand informatii incorecte in vederea obtinerii certificatului de transport in cont propriu;
c) daca intreprinderea de transport rutier in cont propriu a fost sanctionata/condamnata pentru incalcari grave ale legislatiei nationale in domeniile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;
d) daca intreprinderii de transport rutier in cont propriu i s-a aplicat de doua ori in ultimele 12 luni sanctiunea suspendarii certificatului de transport in cont propriu.
Art. 33. –
(1) I.S.C.T.R. intocmeste si comunica decizia motivata de retragere a certificatului de transport in cont propriu catre autoritatea emitenta si catre intreprinderea de transport rutier in cont propriu, precizand inclusiv masurile de reabilitare.
(2) Inaintea luarii masurii de reabilitare a intreprinderii de transport rutier in cont propriu, conditia de competenta profesionala a managerului de transport al acesteia va fi indeplinita prin obtinerea unui nou certificat de competenta profesionala.
Art. 34. –
Odata cu retragerea certificatului de transport in cont propriu, copiile conforme ale acestuia si, dupa caz, toate documentele de transport eliberate pentru respectiva intreprindere de transport rutier in cont propriu in baza certificatului de transport in cont propriu retras devin nule.
Art. 35. –
(1) Certificatul de transport in cont propriu suspendat si copia conforma a acestuia suspendata se reacorda la expirarea termenului de suspendare si/sau dupa remedierea cauzelor care au dus la aplicarea acestei sanctiuni, dupa caz, si dupa prezentarea documentului de plata a tarifului aferent pentru eliberare.
(2) Copia conforma a certificatului de transport in cont propriu retrasa in baza prevederilor art. 29 alin. (1) lit. d) se reacorda la expirarea termenului de retragere prevazut la art. 29 alin. (2) si/sau dupa remedierea cauzelor care au dus la aplicarea acestei masuri, dupa caz, si dupa prezentarea documentului de plata a tarifului aferent pentru eliberare.
Art. 36. –
(1) I.S.C.T.R. retrage licenta de traseu eliberata pentru efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, in urmatoarele cazuri:
a) nu mai sunt indeplinite conditiile care au stat la baza eliberarii acesteia;
b) licenta de traseu a fost obtinuta prin furnizarea unor documente care contineau informatii incorecte;
c) instrainarea catre alt operator de transport rutier a licentei de traseu si/sau utilizarea acesteia de catre o persoana fizica sau juridica, alta decat titularul;
d) nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a conditiilor stabilite de reglementarile in vigoare privind inlocuirea autobuzului pentru care s-a emis licenta de traseu;
e) nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a comunica la Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R., in fiecare zi de vineri, situatia persoanelor cu facilitati la transportul rutier potrivit legii, transportate in saptamana precedenta, in formatul solicitat de aceasta;
f) efectuarea, in mod repetat, de catre operatorul de transport rutier a cursei in mai putin de 90% din numarul de zile prevazute in graficul de circulatie al licentei de traseu pentru cursa respectiva intr-o luna calendaristica;
g) la incetarea activitatii operatorului de transport rutier;
h) la retragerea licentei de transport/licentei comunitare a operatorului de transport rutier;
i) operatorul de transport rutier are activitatea suspendata, conform inregistrarilor din registrul comertului;
j) pe perioada suspendarii licentei de transport/licentei comunitare.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1) pentru care autoritatea emitenta a licentei de traseu are competenta constatarii, retragerea licentei de traseu se va face de catre I.S.C.T.R. la solicitarea autoritatii emitente.
Art. 37. –
(1) I.S.C.T.R. retrage licenta de traseu eliberata pentru efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale, in urmatoarele cazuri:
a) nu mai sunt indeplinite conditiile care au stat la baza eliberarii acesteia;
b) licenta de traseu a fost obtinuta prin furnizarea unor documente care contineau informatii incorecte;
c) incredintarea spre efectuare altui operator de transport rutier a curselor prevazute in graficul de circulatie aferent licentei de traseu de catre operatorul de transport rutier detinator al licentei de traseu;
d) s-a constatat faptul ca in autobuzul/autobuzele utilizat/utilizate la efectuarea transportului de persoane prin servicii regulate speciale pe un anumit traseu sunt transportate alte persoane decat cele angajate ale beneficiarului transportului si care nu au fost nominalizate de catre acesta conform reglementarilor in vigoare;
e) operatorul de transport rutier nu a efectuat cel putin 5% din totalul curselor prevazute in graficul de circulatie al licentei de traseu intr-un interval de 30 de zile;
f) la incetarea activitatii operatorului de transport rutier;
g) la retragerea licentei de transport/licentei comunitare;
h) in cazul in care operatorul de transport rutier are activitatea suspendata, conform inregistrarilor din registrul comertului;
i) pe perioada suspendarii licentei de transport/licentei comunitare.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1) pentru care autoritatea emitenta a licentei de traseu are competenta constatarii, retragerea licentei de traseu se va face de catre I.S.C.T.R. la solicitarea autoritatii emitente.
Art. 38. –
(1) I.S.C.T.R. constata indeplinirea de catre operatorii de transport rutier a conditiilor de autorizare si respectarea de catre acestia a conditiilor de efectuare a transportului rutier international contra cost de persoane prin servicii regulate si servicii regulate speciale.
(2) In cazul in care constata ca exista riscul ca operatorul de transport rutier sa nu mai indeplineasca/nu mai indeplineste conditiile de autorizare si/sau nu sunt respectate conditiile de efectuare a transportului rutier international contra cost de persoane prin servicii regulate si servicii regulate speciale, I.S.C.T.R. va informa in acest sens Directia generala reglementari in transporturi, care va notifica operatorului de transport rutier faptul ca neremedierea acestei situatii in termen de cel mult 30 de zile de la data notificarii va conduce la retragerea autorizatiei de transport international.
(3) In cazul in care constata ca in termenul prevazut la alin. (2) nu s-a remediat situatia pentru care operatorul de transport a fost notificat, I.S.C.T.R. va retrage autorizatia de transport international, care va fi transmisa Directiei generale reglementari in transporturi.
Art. 39. –
In cazul in care un operator economic care desfasoara activitati conexe transportului rutier prezinta riscul sa nu mai indeplineasca/nu mai indeplineste una sau mai multe dintre conditiile initiale care au stat la baza eliberarii licentei pentru activitati conexe transportului rutier, I.S.C.T.R. va transmite acestuia o notificare prin care este informat ca are la dispozitie un termen de cel mult 30 de zile de la data notificarii pentru remedierea situatiei in cauza, in caz contrar urmand sa fie aplicata sanctiunea suspendarii licentei pentru activitati conexe transportului rutier.
Art. 40. –
(1) I.S.C.T.R. suspenda licenta pentru activitati conexe transportului rutier, pentru o perioada de 30 de zile, in urmatoarele cazuri:
a) daca la expirarea termenului de 30 de zile prevazut la art. 39 nu a fost remediata situatia in cauza;
b) instrainarea catre un alt operator economic care desfasoara activitati conexe transportului rutier a licentei pentru activitati conexe transportului rutier si/sau utilizarea acesteia de catre o persoana fizica sau juridica, alta decat titularul;
c) pentru incalcarile prevazute la art. 3 pct. 34-37 si la art. 4 pct. 68.
(2) In cazul in care la expirarea termenului de 30 de zile prevazut la alin. (1) lit. a) nu a fost remediata situatia in cauza, I.S.C.T.R. suspenda licenta pentru activitati conexe transportului rutier pentru inca o perioada de 30 de zile, care se poate prelungi pentru perioade succesive de 30 de zile, insumand o perioada care sa nu depaseasca 6 luni.
Art. 41. –
I.S.C.T.R. retrage licenta pentru activitati conexe transportului rutier in urmatoarele cazuri:
a) daca la expirarea termenului de 6 luni, dupa suspendarea certificatului de transport in cont propriu pentru perioade succesive de 30 de zile, nu a fost remediata situatia in cauza;
b) operatorul economic a furnizat, in vederea obtinerii licentei pentru activitati conexe transportului rutier, documente continand informatii incorecte;
c) cand operatorul economic isi inceteaza activitatea conexa transportului rutier.
Art. 42. –
I.S.C.T.R. intocmeste si comunica decizia motivata de retragere a licentei pentru activitati conexe transportului rutier catre autoritatea emitenta si catre operatorul economic care desfasoara activitati conexe transportului rutier.
Art. 43. –
Licenta pentru activitati conexe transportului rutier suspendata se reacorda, la expirarea termenului de suspendare si/sau dupa remedierea cauzelor care au dus la aplicarea acestei masuri, dupa caz, si dupa prezentarea documentului de plata a tarifului aferent pentru eliberare.
Art. 44. –
In cazul in care o scoala de conducatori auto prezinta riscul sa nu mai indeplineasca/nu mai indeplineste conditiile care au stat la baza autorizarii, I.S.C.T.R. va transmite acesteia o notificare prin care este informata ca are la dispozitie un termen de cel mult 30 de zile de la data notificarii pentru remedierea situatiei in cauza, in caz contrar urmand sa fie aplicata sanctiunea suspendarii autorizatiei.
Art. 45. –
(1) I.S.C.T.R. suspenda autorizatia scolii de conducatori auto, pentru o perioada de 30 de zile, in urmatoarele cazuri:
a) daca la expirarea termenului de 30 de zile prevazut la art. 44 nu a fost remediata situatia in cauza;
b) pentru incalcarile prevazute la art. 3 pct. 41 si la art. 4 pct. 15-17 si 83.
(2) In cazul in care la expirarea termenului de 30 de zile prevazut la alin. (1) lit. a) nu a fost remediata situatia in cauza, I.S.C.T.R. suspenda autorizatia scolii de conducatori auto pentru inca o perioada de 30 de zile, care se poate prelungi pentru perioade succesive de 30 de zile, insumand o perioada care sa nu depaseasca 6 luni.
Art. 46. –
I.S.C.T.R. retrage autorizatia scolii de conducatori auto in urmatoarele cazuri:
a) daca la expirarea termenului de 6 luni prevazut la art. 45 alin. (2), dupa suspendarea autorizatiei scolii de conducatori auto pentru perioade succesive de 30 de zile, nu a fost remediata situatia in cauza;
b) scoala de conducatori auto a furnizat documente continand informatii incorecte in vederea obtinerii autorizatiei;
c) scolii de conducatori auto i s-a aplicat de doua ori, in ultimele 12 luni, sanctiunea suspendarii autorizatiei;
d) pentru incalcarile prevazute la art. 3 pct. 11 si 12;
e) cand se constata ca titularul autorizatiei si-a incetat activitatea sau la cererea acestuia.
Art. 47. –
In cazul in care un centru de pregatire si perfectionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, denumit in continuare centru de pregatire, prezinta riscul sa nu mai indeplineasca/nu mai indeplineste conditiile care au stat la baza autorizarii, I.S.C.T.R. va transmite acestuia o notificare prin care este informat ca are la dispozitie un termen de cel mult 30 de zile de la data notificarii pentru remedierea situatiei in cauza, in caz contrar urmand sa fie aplicata sanctiunea suspendarii autorizatiei.
Art. 48. –
(1) I.S.C.T.R. suspenda autorizatia centrului de pregatire, pentru o perioada de 30 de zile, in urmatoarele cazuri:
a) daca la expirarea termenului de 30 de zile prevazut la art. 47 nu a fost remediata situatia in cauza;
b) pentru incalcarile prevazute la art. 4 pct. 78 si 80-82.
(2) In cazul in care la expirarea termenului de 30 de zile prevazut la alin. (1) lit. a) nu a fost remediata situatia in cauza, I.S.C.T.R. suspenda autorizatia centrului de pregatire pentru inca o perioada de 30 de zile, care se poate prelungi pentru perioade succesive de 30 de zile, insumand o perioada care sa nu depaseasca 6 luni.
Art. 49. –
I.S.C.T.R. retrage autorizatia centrului de pregatire in urmatoarele cazuri:
a) daca la expirarea termenului de 6 luni prevazut la art. 48 alin. (2), dupa suspendarea autorizatiei centrului de pregatire pentru perioade succesive de 30 de zile, nu a fost remediata situatia in cauza;
b) centrul de pregatire a furnizat documente continand informatii incorecte in vederea obtinerii autorizatiei;
c) centrului de pregatire i s-a aplicat de doua ori, in ultimele 12 luni, sanctiunea suspendarii autorizatiei;
d) pentru incalcarile prevazute la art. 3 pct. 11 si 13.
Art. 50. –
In cazul in care un instructor auto autorizat prezinta riscul sa nu mai indeplineasca/nu mai indeplineste conditiile care au stat la baza autorizarii, I.S.C.T.R. va transmite acestuia o notificare prin care este informat ca are la dispozitie un termen de cel mult 30 de zile de la data notificarii pentru remedierea situatiei in cauza, in caz contrar urmand sa fie aplicata sanctiunea suspendarii autorizatiei.
Art. 51. –
(1) I.S.C.T.R. suspenda autorizatia instructorului auto autorizat, pentru o perioada de 30 de zile, in urmatoarele cazuri:
a) daca la expirarea termenului de 30 de zile prevazut la art. 50 nu a fost remediata situatia in cauza;
b) pentru incalcarile prevazute la art. 3 pct. 41 si la art. 4 pct. 18 si 83.
(2) In cazul in care la expirarea termenului de 30 de zile prevazut la alin. (1) lit. a) nu a fost remediata situatia in cauza, I.S.C.T.R. suspenda autorizatia instructorului auto autorizat pentru inca o perioada de 30 de zile, care se poate prelungi pentru perioade succesive de 30 de zile, insumand o perioada care sa nu depaseasca 6 luni.
Art. 52. –
I.S.C.T.R. retrage autorizatia instructorului auto autorizat in urmatoarele cazuri:
a) daca la expirarea termenului de 6 luni prevazut la art. 51 alin. (2), dupa suspendarea autorizatiei instructorului auto autorizat pentru perioade succesive de 30 de zile, nu a fost remediata situatia in cauza;
b) instructorul auto autorizat a furnizat documente continand informatii incorecte in vederea obtinerii autorizatiei;
c) instructorului auto autorizat i s-a aplicat de doua ori, in ultimele 12 luni, sanctiunea suspendarii autorizatiei;
d) pentru incalcarile prevazute la art. 3 pct. 11 si 12;
e) cand se constata ca titularul autorizatiei si-a incetat activitatea sau la cererea acestuia.
Art. 53. –
(1) I.S.C.T.R. intocmeste si comunica decizia motivata de retragere a autorizatiei scolii de conducatori auto, a autorizatiei instructorului auto autorizat sau a autorizatiei centrului de pregatire catre autoritatea emitenta si catre titularul autorizatiei.
(2) Odata cu retragerea autorizatiei scolii de conducatori auto, a autorizatiei instructorului auto autorizat sau a autorizatiei centrului de pregatire toate documentele eliberate de catre autoritatea emitenta in baza autorizatiei retrase devin nule.
Art. 54. –
Autorizatia scolii de conducatori auto/autorizatia instructorului auto autorizat/autorizatia centrului de pregatire suspendata se reacorda, la expirarea termenului de suspendare si/sau dupa remedierea cauzelor care au dus la aplicarea acestei sanctiuni, dupa caz, si dupa prezentarea documentului de plata a tarifului aferent pentru eliberare.
Art. 55. –
(1) Impotriva sanctiunilor de retragere sau suspendare a licentei de transport/licentei comunitare, a copiei conforme a licentei de transport/copiei conforme a licentei comunitare, a certificatului de transport in cont propriu, a copiei conforme a certificatului de transport in cont propriu, a licentei de traseu, a autorizatiei de transport international a licentei pentru activitati conexe transportului rutier, a autorizatiei scolii de conducatori auto, a autorizatiei instructorului auto autorizat si/sau a autorizatiei centrului de pregatire, dupa caz, operatorul de transport rutier, intreprinderea de transport rutier in cont propriu, operatorul economic care desfasoara activitati conexe transportului rutiere, scoala de conducatori auto, instructorul auto autorizat sau centrul de pregatire, dupa caz, se poate adresa cu plangere instantelor de contencios administrativ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Procedurile privind aplicarea sanctiunilor de retragere si suspendare, dupa caz, a documentelor prevazute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.
Art. 56. –
(1) In cazul in care savarsirea faptei prevazute la art. 4 pct. 34 are drept consecinta blocarea unui sector de drum, odata cu aplicarea sanctiunii contraventionale agentul constatator va face mentiune in procesul-verbal de constatare a contraventiei si despre obligatia operatorului de transport rutier/intreprinderii de transport rutier in cont propriu de a achita costurile aferente interventiei de degajare a sectorului de drum afectat.
(2) In cazul prevazut la alin. (1), administratorul drumului intocmeste devizul cuprinzand costurile aferente interventiei de degajare a sectorului de drum afectat si notifica operatorului de transport rutier/intreprinderii de transport rutier in cont propriu, in termen de 7 zile de la data savarsirii contraventiei, obligatia de a le achita in termen de 15 zile de la data primirii notificarii.
(3) Operatorul de transport rutier/intreprinderea de transport rutier in cont propriu poate contesta notificarea conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 57. –
Constatarea contraventiilor prevazute la art. 3-5 si aplicarea sanctiunilor se face de catre:
a) inspectori;
b) politisti rutieri, in cazul efectuarii controlului in trafic in lipsa personalului prevazut la lit. a), in cazul constatarii contraventiilor prevazute la art. 3 pct. 1-6, 9, 10, 12, 14, 15, 22, 30, 38-41, la art. 4 pct. 1, 5, 10, 13, 14, 37, 40, 41, 49, 50, 57, 61, 72, 73, 76, 77 si la art. 5 pct. 5, 6, 25, 26 si 30.
Art. 58. –
Contravenientul poate achita, in termen de cel mult 48 de ore de la data aducerii la cunostinta a procesului-verbal de constatare a contraventiei, jumatate din minimul amenzii prevazute de prezenta hotarare, agentul constatator facand mentiune in acest sens in procesul-verbal.
Art. 59. –
Contraventiilor prevazute le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 60. –
Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:
Ministrul transporturilor si infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul administratiei si internelor,
Constantin-Traian Igas
Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
Sulfina Barbu
Ministrul afacerilor europene,
Leonard Orban
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Ialomitianu

Bucuresti, 1 februarie 2012.
Nr. 69.

 

Tipuri de încălcări prevăzute în HG 69/2011:

a) încălcări foarte grave care se sancţionează cu amendă de la 14.000 lei la 18.000 lei
b) încălcări grave care se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 12.000 lei
c) încălcări minore care se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei
Sancţiunile se aplică:
a) operatorului de transport rutier sau întreprinderii de transport rutier în cont propriu român/române ori străin/străine sau persoanei fizice/ juridice, după caz;
b) conducătorului auto român sau străin, după caz;
c) operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/persoanei fizice sau juridice, după caz;
d) şcolii de conducători auto/instructorului auto autorizat/persoanei fizice sau juridice, după caz;
e) centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/persoanei fizice sau juridice, după caz;
f) persoanei care utilizează legitimaţiile de călătorie tip card fără drept sau în alte condiţii decât cele reglementate de legislaţia în vigoare;
g) furnizorului sau beneficiarului de bunuri divizibile, după caz.

Reclame
  1. Lasă un comentariu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: